สิทธิแต่งตั้ง

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

สิทธิแต่งตั้งสิทธิ
สิทธิพื้นฐาน (basic)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • ดูการทำเครื่องหมายตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (patrolmarks)
 • ล้างแคชของเว็บไซต์โดยไม่ยืนยัน (purge)
 • หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • อ่านหน้า (read)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองเป็นตรวจสอบแล้วอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
การแก้ไขในปริมาณสูง (highvolume)
 • กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
แก้ไขหน้านี้ (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • แก้ไขหน้า (edit)
แก้ไขหน้าที่ถูกล็อก (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
แก้ไข CSS/JavaScript ผู้ใช้ของคุณ (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjs)
 • แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง (editmyusercss)
แก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขการตั้งค่าของคุณ (editmyoptions)
แก้ไขเนมสเปซของมีเดียวิกิและ CSS/JavaScript ของผู้ใช้ (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น (editusercss)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น (edituserjs)
สร้าง แก้ไข และย้ายหน้า (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • เปลี่ยนชื่อหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • แก้ไขหน้า (edit)
อัปโหลดไฟล์ใหม่ (uploadfile)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
อัปโหลด แทนที่ และย้ายไฟล์ (uploadeditmovefile)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อัปโหลดไฟล์จากยูอาร์แอล (upload_by_url)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
ลาดตระเวนตรวจการเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง ๆ (patrol)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจสอบแล้ว (patrol)
ทำกลับการเปลี่ยนแปลงในหน้า (rollback)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
บล็อกและปลดบล็อกผู้ใช้ต่าง ๆ (blockusers)
 • บล็อกผู้ใช้มิให้ส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกมิให้ผู้ใช้อื่นแก้ไข (block)
ดูไฟล์และหน้าที่ถูกลบ (viewdeleted)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
ดูรายการบันทึกที่ถูกจำกัดไว้ (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • ดูปูมส่วนตัว (suppressionlog)
ลบหน้า รุ่นแก้ไขเก่า และรายการบันทึก (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • กู้คืนหน้า (undelete)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (bigdelete)
 • ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า (deleterevision)
 • ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ (deletelogentry)
 • แก้ไขหน้า (edit)
ล็อกและปลดล็อกหน้าต่าง ๆ (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เปลี่ยนระดับการล็อกและแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกแบบต่อเรียง (protect)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
 • ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (editmywatchlist)
 • แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ หมายเหตุว่า บางปฏิบัติการจะยังเพิ่มหน้าแม้ปราศจากสิทธินี้ (editmywatchlist)
ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
สร้างบัญชี (createaccount)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (privateinfo)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (viewmyprivateinfo)