สถิติสื่อ

สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

Bitmap images

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/png.png, .apng3 (100%)1,257,644 ไบต์ (1.2 เมกะไบต์; 100%)

Total file size for this section: 1,257,644 bytes (1.2 เมกะไบต์; 100%).

All files

Total file size for all files: 1,257,644 bytes (1.2 เมกะไบต์).